waarom recyclen

Elke dag ondergaan meer en meer mensen waterstress. De mensheid wordt geconfronteerd met een nooit geziene watercrisis, als gevolg van ongelijke verdeling, klimaatverandering en een sterke stijging van de mondiale vraag naar zoet water. En over een paar jaar is er gewoon niet genoeg water meer voor ons allemaal. 

 

Vanuit de ruimte gezien is onze planeet blauw: 70% van haar oppervlak is water. Daarvan is 97% zoutwater - de resterende 3% is moeilijk toegankelijk. Slechts 0,014% van de totale hoeveelheid water op aarde is zoet en beschikbaar. Dat is alles wat we hebben. De mensen, de dieren en de natuur zijn allemaal afhankelijk van dit water om te kunnen overleven. 

 

De enige manier waarop onze planeet zoet water kan vernieuwen is door de neerslag op het land. Maar die hoeveelheid ligt veel lager dan de hoeveelheid water die mensen aan de aarde onttrekken. Na tientallen jaren van intensieve verstedelijking, ontbossing, omleiding van water en industriële landbouw, is onze planeet aan het uitdrogen en daalt het grondwaterpeil. 

We hebben niet langer de keuze. We moeten intelligenter omgaan met water.

 

BRAVE BLUE WORLD

Hydraloop op Netflix

Brave Blue World, ingesproken door Liam Neeson en met de acteurs Matt Damon en Jaden Smith, is een krachtige documentaire die toont hoe mensen en organisaties over de hele wereld de globale uitdagingen op het gebied van water en sanitaire voorzieningen aanpakken. Hydraloop wordt erin voorgesteld als één van de oplossingen om de wereldwijde watercrisis tegen te gaan.

 

Voor Brave Blue World werd er op vijf continenten gefilmd; de documentaire schetst een optimistisch beeld van hoe de mensheid nieuwe technologieën en innovaties toepast om het beheer van water te heroverwegen. De makers van de documentaire gingen op een ongelooflijke reis om pioniers en vernieuwers te ontmoeten en met hen te praten over hun aanpak van de wereldwijde uitdagingen op het vlak van water en sanitaire voorzieningen. 

 

Deze film is in 29 talen te bekijken op Netflix. ​

www.braveblue.world

BBW_Facebook_Posts_1200x630_9B_Matt Damo

Partners van de filmproductie:

Screenshot 2019-12-27 at 11.01.06.png

 “Onze relatie met water herdefiniëren”

FEITEN EN CIJFERS

 

De laatste 40 jaar is de wereldbevolking in aantal verdubbeld, het waterverbruik verviervoudigd

Bron

Vandaag hebben zo'n 4 miljard mensen, zijnde bijna twee derden van de wereldbevolking, gedurende ten minste één maand van het jaar met ernstige waterschaarste te kampen.

Bron

 

Tot 40% van de wereldbevolking zal tegen 2035 ernstige waterstress ervaren.

Bron

 

Indien we verdergaan zoals we vandaag bezig zijn, zal er in 2040 niet voldoende water zijn om de dorst van de wereldbevolking te lessen en de huidige energie- en stroomvoorziening in stand te houden.
Bron

 

In 2050 zullen er 9,7 miljard bewoners zijn op de aarde. De vraag naar water zal naar verwachting met 55% toenemen, met inbegrip van een stijging met 400% van de vraag naar industrieel water.

Bron

World map 2040
 

THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Elk huis, elk gebouw kan zijn eigen water recyclen.

Grapg Power of decentralized recycling.j

Overal ter wereld wordt water beschouwd als een goedkope grondstof en denken mensen dat afvalwater een 'wegwerpproduct' is. 

 

Dit moet veranderen: nu. We moeten voorkomen dat onze waardevolste grondstof verloren gaat en vandaag nog beginnen met de uitvoering van oplossingen voor een circulair waterbeheer.

 

Decentraal water recyclen is gemakkelijk, efficiënt en betaalbaar. Elk nieuw gebouw moet worden uitgerust met een gedecentraliseerd waterzuiveringssysteem. Door aan de bron te recyclen, kunnen we de wereldwijde watercrisis oplossen.

Verenigde Naties 

Doelstellingen duurzame ontwikkeling (UNSDGs)

De visie van Hydraloop: De mensheid de mogelijkheid bieden voor een veerkrachtige watertoekomst

Hydraloop is er trots om een bijdrage te leveren aan de Global Goals van de Verenigde Naties. 

 

Voor de wereldbevolking zijn de Global Goals een blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst te bereiken voor iedereen. Ze gaan in op de mondiale uitdagingen waar we vandaag voor staan, zoals armoede, ongelijkheid, oorlogen en klimaatverandering. De 17 doelstellingen hangen onderling met elkaar samen, en om niemand achter te laten is het belangrijk dat we ze in 2030 allemaal hebben gehaald.

MicrosoftTeams-image (1).png
UNSDG 04-2021.png